Vidaus tvarkos taisyklės Doškonių sodyboje

Pageidaujantys rezervuoti kaimo turizmo sodyboje kompleksines paslaugas turi sumokėti užstatą ir pasirašyti sutartį. Svečiai (klientai), užsakę kaimo turizmo paslaugas visoje sodyboje ar atskiroje sodybos patalpoje, gali naudotis:

 • rezervuotu miegamuoju kambariu (arba visu namu) su jam skirtu sanitariniu mazgu ir kambaryje (arba name) esančiomis materialinėmis vertybėmis;
 • rezervuotam kambariui (arba namui) priskirta virtuve, joje esančiais indais ir įranga;
 • pirtimi; kubilu (už papildomą mokestį);
 • laužaviete (malkos už papildomą mokestį);
 • šašlykine (malkos už papildomą mokestį);
 • sporto aikštelėmis ir sporto inventoriumi (suteikiamas nemokamai atsakingam asmeniui);
 • vaikų žaidimo aikštele;
 • maudytis tvenkinyje ir ežere tam skirtose vietose;
 • plaukioti valtimi ir žvejoti (už papildomą mokestį);
 • grybauti, uogauti aplinkiniuose miškuose.

Svečiai privalo:

 • atvykę į sodybą, sumokėti pilną sumą už paslaugas, už papildomas paslaugas, o, po suteiktų kompleksinių kaimo turizmo paslaugų, pridavus naudotas patalpas, paimti iš sodybos šeimininkų ar jų įgalioto asmens griežtos atskaitomybės buhalterinius dokumentus;
 • susipažinti su saugaus elgesio ir priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų laikytis;
 • savo elgesiu nesudaryti nepatogumų kitiems sodybos svečiams ramiai ilsėtis ir naudotis bendromis patalpomis bei sodybos teritorija;
 • prieš išvykstant iš sodybos, išnešti savo šiukšles į konteinerį, priduoti naudotas patalpas aptvarkytas, švarias, dalyvauti atiduodant naudotas patalpas bei materialines vertybes sodybos šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui. Už sugadintą inventorių ar kitas materialines vertybes atsiskaityti iškarto, priduodant patalpas;
 • svečiams neišbuvus numatyto (sutarto) nuomos laiko, nuomos mokestis negrąžinamas.

Draudžiama:

 • rūkyti patalpose;
 • kurti laužus tam neskirtose vietose;
 • be šeimininko leidimo atsivežti ir laikyti sodyboje šunis bei kitus gyvūnus;
 • be šeimininkų leidimo perkelti sodybos inventorių į kitas vietas;
 • užsisakyti kitas paslaugas ir pramogas, nesuderinus su šeimininkais.

Atsakomybė:

 • svečiai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka);
 • jei nuostolių padaro kliento nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tų vaikų tėvai arba globėjai;
 • klientui ar jo vaikams susižalojus pačiam ar sugadinus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus poilsio ir sporto sąlygas, sodybos savininkas už tai neatsako;
 • už teikiamų paslaugų kokybę atsako sodybos šeimininkai ar jų įgaliotas asmuo pagal LR kaimo turizmo įstatymą.

Saugaus elgesio ir priešgaisrinės saugos taisyklės

Svečiai privalo:

 • tvarkingai ir taupiai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų ar televizijos aparatūros. Neuždengti toršerų arba stalinių lempų degiomis medžiagomis;
 • nejungti patalpose elektrinių ar kitokių šildymo prietaisų, nesuderinus su šeimininkais;
 • nesinešti į patalpas medžiagų, galinčių sukelti gaisrą;
 • rūkyti tik tam skirtose vietose ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;
 • kūrenantis šašlykinei, nepalikti jos be priežiūros bei neleisti vaikams jos kūrenti neprižiūrint suaugusiems;
 • miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies;
 • sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik tam įrengtoje laužavietėje. Nepalikti ugnies be priežiūros. Paliekant laužavietę, ją užgesinti;
 • vaikams maudytis, irstytis valtimi, žvejoti galima tik kartu su suaugusiaisiais;
 • sportinius įrenginius naudoti tik pagal paskirtį;
 • kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą;
 • svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sugadinus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio ir priešgaisrines saugos bei vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako;
 • už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namo viduje, vaikščiojant takuose miške, kieme, sporto aikštelėse, pirtyje ar maudantis tvenkinyje, yra atsakingi patys poilsiautojai;
 • už nelaimingus atsitikimus, įvykusius apsvaigus nuo alkoholio, vaistų ar pan., atsako pats svečias;
 • svečiai yra patys atsakingi už savo paliktus daiktus;
 • tėvai arba prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą;
 • užsakovas įsipareigoja supažindinti dalyvaujančius asmenis su saugaus elgesio ir priešgaisrinės saugos taisyklėmis ir visiškai atsako už grupės saugumą.